Återhämtningsterapeuternas
organisation

Återhämtningsterapeuternas
organisation

ÅHTO - Återhämtningsterapeuternas Organisation

Vår organisation

Återhämtningsterapeuternas organisation är en förening som samlar diplomerade återhämtningsterapeuter och elever som är under utbildning hos Soulful Living Holistic.

Föreningen verkar för att göra återhämtningsterapi känt och för att en återhämtningsterapeut ska vara det självklara valet vid utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

Föreningen erbjuder medlemskap för diplomerade återhämtningsterapeuter och elever som är under utbildning. Även personer som vill stötta föreningens arbete är varmt välkomna som stödmedlemmar.

Återhämtningsterapi ser hela människan

Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig utveckling och andlig utveckling. Behandlingsformen passar bra för människor som är utmattade eller går igenom en livskris. Terapeuten kan erbjuda nya perspektiv och verktyg för att hitta din unika väg till balans och återhämtning, men också för att hitta en ny väg framåt i livet. Återhämtningsterapi är en metod som är långsiktigt hållbar. Terapeuten hjälper klienten att hitta den verkliga orsaken bakom sin utmattning, vilket minskar risken för återfall.

Typer av medlemskap

Återhämtningsterapeuternas organisation riktar sig till diplomerade återhämtningsterapeuter och till elever som är under pågående utbildning hos Soulful Living. Föreningen välkomnar också stödmedlemmar som tycker att föreningens arbete är viktigt och vill stötta det. Alla är välkomna! 

Elevmedlem

Elever som inte ännu är färdigutbildade återhämtningsterapeuter kan till reducerad kostnad vara elev-medlemmar.

Yrkesmedlem

Diplomerade återhämtningsterapeuter som har genomfört utbildningen hos Soulful Living och kan verifiera att de är diplomerade.

Stödmedlem

Den som varken är diplomerad återhämtningsterapeut eller elev kan bli stödmedlem för att stötta föreningens viktiga arbete.