Återhämtningsterapeuternas
Organisation

Återhämtningsterapeuternas
Organisation

ÅHTO - Återhämtningsterapeuternas Organisation

Vår organisation

Återhämtningsterapeuternas Organisation är en nystartad förening som riktar sig till Diplomerade Återhämtningsterapeuter och elever som är under utbildning hos Soulful Living Holistic. 

Återhämtningsterapeut är en ny yrkesroll där de första terapeuterna diplomerades i augusti 2020.  Föreningen är under uppbyggnad och har som syfte att jobba för att lyfta vår yrkeskår samtidigt som vi vill skapa ett nätverk mellan Diplomerade Återhämtningsterapeuter. Vi vill lyfta vår yrkesroll från att vara relativt okänd till att vara ett självklart val för de som lider av utmattning. 

Vi erbjuder medlemskap för Diplomerade Återhämtningsterapeuter och elever som fortfarande är under utbildning. Samtidigt välkomnar vi stödmedlemmar som vill stötta vårt arbete. 

Återhämtningsterapi ser hela människan

Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat Mindfulness, stresshantering, meditation, personlig utveckling och andlig utveckling. Behandlingsformen passar bra för människor som är utmattade eller går igenom en livskris. Terapeuten kan erbjuda nya perspektiv och verktyg för att hitta din unika väg till balans och återhämtning, men också för att hitta en ny väg framåt i livet. Återhämtningsterapi är en metod som är långsiktigt hållbar. Terapeuten hjälper klienten att hitta den verkliga orsaken bakom sin utmattning, vilket minskar risken för återfall.

Typer av medlemskap

Återhämtningsterapeuternas Organisation riktar sig till Diplomerade Återhämtningsterapeuter samt elever som är under pågående utbildning hos Soulful Living. Vi välkomnar också stödmedlemmar som tycker att föreningens arbete är viktigt och vill stötta det. Alla är välkomna oavsett ålder, eller ursprung. 

Elevmedlem

Elever som inte ännu är färdigutbildade Diplomerade Återhämtningsterapeuter kan till reducerad kostnad vara elev-medlemmar.

Yrkesmedlem

Diplomerade Återhämtningsterapeuter som har utfört utbildningen hos Soulful Living och kan verifiera att de är diplomerade.

Stödmedlem

Den som varken är diplomerad eller elev kan bli stödmedlem om man t.ex. tycker att föreningens arbete är viktigt.