Bli medlem

Bli medlem

På denna sida kan du läsa mer om medlemskap och hur du gör för att bli medlem. 

Föreningen riktar sig till diplomerade återhämtningsterapeuter och elever som är under pågående utbildning hos Soulful Living. Vi välkomnar också stödmedlemmar som tycker att föreningens arbete är viktigt och vill stötta det. Alla är välkomna!

Yrkesmedlemmar har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande, yttrande och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten. Beslut om avgift för medlemskap tas på årsmöte av styrelsen. Elevmedlemmar får då ta del av föreningen, har yttranderätt men ej rösträtt tills fullvärdigt medlemskap ingåtts efter examen.

Som stödmedlem erbjuds man, förutom möjligheten att ge stöd till en engagerad organisation, att ta del av medlemsmöten och vissa föreläsningar. Man har yttranderätt men saknar rösträtt. Stödmedlem blir den som ansöker om medlemskap (till föreningens kansli/styrelse) och betalar in medlemsavgift.

Typer av medlemskap

Alla medlemmar betalar en medlemsavgift på 100 kr per år. För elevmedlemmar och yrkesmedlemmar tillkommer en serviceavgift på 60 kr/månad för elevmedlemmar och 100 kr/månad för yrkesmedlemmar. Avgiften betalas per kalenderår.

Elevmedlem
per år
SEK720
Elever som inte ännu är färdigutbildade Diplomerade Återhämtningsterapeuter kan till reducerad kostnad vara elev-medlemmar.
Betalning sker årsvis, per kalenderår (vid inträde betalar man enbart för årets kvarvarande månader). Medlemsavgift på 100 kr tillkommer för varje kalenderår.
Stödmedlem
per år
SEK100
Den som varken är diplomerad eller elev kan bli stödmedlem om man t.ex. tycker att föreningens arbete är viktigt.
Betalning sker årsvis (kalenderår).

Vad som ingår

Elevmedlem

 • ”Första hjälpen, starta eget”: tips och hjälp när du ska starta ditt företag.
 • Regelbundna nyhetsbrev.
 • Erbjudanden för att delta i kurser, föreläsningar och workshops.
 • Möjlighet att delta i nätverksträffar och retreats som anordnas av föreningen.
 • Login på webbsidan.
 • Mentorskap: möjlighet att få bli sammankopplad med en mentor som är noga utvald av styrelsen.
 • Gemensamt arbete för att öka medvetenheten för vår yrkeskår.
 • Möjlighet att köpa produkter med vår logga, t.ex. broschyrer, pennor, väskor m.m.

Yrkesmedlem

 • ”Första hjälpen, starta eget”: tips och hjälp när du ska starta ditt företag.
 • Regelbundna nyhetsbrev.
 • Erbjudanden för att delta i kurser, föreläsningar och workshops.
 • Möjlighet att delta i nätverksträffar och retreats som anordnas av föreningen.
 • Login på webbsidan.
 • Mentorskap: möjlighet att få bli sammankopplad med en mentor som är noga utvald av styrelsen.
 • Gemensamt arbete för att öka medvetenheten för vår yrkeskår.
 • Möjlighet att köpa produkter med vår logga, t.ex. broschyrer, pennor, väskor m.m.
 • Marknadsföring i våra kanaler, t.ex. sökbar via webbsidan.
 • Matchning med klienter i våra kanaler.
 • Regelbundna Zoom-träffar (drop in)
 • Delta i arbetet med att lobba för upphandlingar med offentlig sektor och företag.
 • Möjlighet att ladda ner material via webbsidans login, t.ex. meditationer, övningar och mallar.
 • Månadens porträtt i sociala medier och på webbsidan.
 • Regionala grupper.
 • Facebookgrupp för stöttning och nätverkande.

Stödmedlem

 • Nyhetsbrev
 • Vissa föreläsningar
 • Köpa produkter och föreläsningar

Intresseanmälan för att bli medlem i Återhämtningsterapeuternas organisation

Du kan skicka in en intresseanmälan för att bli medlem i Återhämtningsterapeuternas organisation via detta formulär. Om du ansöker om att bli elevmedlem eller yrkesmedlem kommer en kontroll att göras för att verifiera att du utbildar dig eller är diplomerad återhämtningsterapeut hos Soulful Living. En faktura för medlemsavgiften skickas därefter och när den är betald är du medlem. Du fortsätter att vara medlem så länge du aktivt betalar den årliga medlemsavgiften och serviceavgift till föreningen samt stödjer föreningens målsättning och syften.

  Personuppgifter

  Adress

  Typ av medlem

  Meddelande