Du som söker hjälp

Återhämtningsterapi

Du som söker hjälp

För dig som är utmattad, stressad eller har varit med om ett trauma kan återhämtningsterapi vara rätt behandlingsform. I terapisamtalen får du stöd och vägledning samtidigt som terapeuten kan erbjuda dig nya perspektiv och verktyg. Terapeuten fokuserar dessutom på att hjälpa dig att hitta din egna väg till återhämtning för att få mer balans i din vardag. 

Våra återhämtningsterapeuter erbjuder personliga samtal och vissa erbjuder även kurser, gruppterapi eller återhämtningsprogram. 

Det finns diplomerade återhämtningsterapeuter på en rad olika orter i Sverige och många terapeuter erbjuder dessutom behandling online. Terapeuten har alltid tystnadsplikt och arbetar i enlighet med Socialstyrelsen och terapeutförbundets riktlinjer.

Om du vill komma i kontakt med en återhämtningsterapeut hittar du aktiva terapeuter på denna sida. Nedan kan du läsa mer om metodens grunder.

Återhämtningsterapins grund

Återhämtningsterapi - Landa och släpp taget

Landa och släpp taget

Det första steget i återhämtningsterapin innebär att landa och släppa taget. Du får hjälp med att landa i nuet på det sätt som passar dig. Förutom detta kan du också erbjudas olika verktyg eller övningar som hjälper dig att bli medveten om och stilla dina tankar.

Återhämtningsterapi - Stanna upp och lära känna sig själv

Att se på sig själv

I den andra fasen får du stanna upp och se på dig själv för att på så sätt förstå orsaken till din utmattning. För att kunna göra det är det viktigt att lära känna sig själv inifrån och ut. Återhämtningsterapeuten erbjuder perspektiv och stöd som hjälper dig med detta.

Återhämtningsterapi - Finna en väg framåt

Finna en väg framåt

När du kommit en bit i din återhämtning är det dags att finna en ny väg framåt. Du får hjälp med att komma i kontakt med dig själv så att du lättare kan ta beslut utifrån ditt hjärta och din intuition. I återhämtningsterapi är denna del viktig för att nå en innerlig och hållbar förändring.