Organisationen

Organisationen

Återhämtningsterapeuternas Organisation är en nystartad förening som riktar sig till Diplomerade Återhämtningsterapeuter samt elever som är under utbildning hos Soulful Living Holistic

Återhämtningsterapeut är en ny yrkesroll där de första terapeuterna diplomerades i augusti 2020.  Föreningen är under uppbyggnad och har som syfte att jobba för att lyfta vår yrkeskår samtidigt som vi vill skapa ett nätverk mellan Diplomerade Återhämtningsterapeuter. Vi vill lyfta vår yrkesroll från att vara relativt okänd till att vara ett självklart val för de som lider av utmattning, stress eller livskris. 

Syfte & Målsättning

Syftet med föreningen är att etablera yrkesgruppen ”Återhämtningsterapeuter” på den svenska arbetsmarknaden. Att konceptet återhämtningsterapi ska vara det man automatiskt tänker på när man ska hjälpa människor med utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Målsättningen är att vi ska arbeta gemensamt för att skapa en medvetenhet och kunskap i samhället om utmattning och oss som yrkeskår.  Detta vill vi göra för att stötta och lyfta fram diplomerade återhämtningsterapeuter att etablera sig på arbetsmarknaden och lyckas med sitt arbete inom branschen. Detta vill vi göra genom samarbete inom föreningen och dess medlemmar. Att genom goda relationer med medlemmar bidra till deras personliga utveckling i samhället. Samt upparbeta med instanser där vår yrkesgrupp kan bidra som inom hälso- och sjukvård, skolor, större arbetsplatser och liknande. Att genom engagemang, förtroende, delaktighet och målmedvetenhet skapa viktiga förutsättningar för att nå framgång såväl för individen som för yrkeskåren.

Stadgar

Här finns organisationens stadgar i sin helhet.