Organisationen

Organisationen

Syfte & målsättning

Återhämtningsterapeuternas organisation är en förening som samlar diplomerade återhämtningsterapeuter och elever under utbildning hos Soulful Living Holistic. Föreningen startades år 2020 i samband med att de första återhämtningsterapeuterna diplomerades.

Föreningen verkar för att göra återhämtningsterapi känt och för att en återhämtningsterapeut ska vara det självklara valet vid utmattning eller stressrelaterad ohälsa. Föreningen verkar också för att skapa en medvetenhet i samhället om utmattning och stressrelaterad ohälsa, att det går att hitta en väg ut ur detta och vilken kompetens en återhämtningsterapeut kan bidra med i det arbetet.

Föreningen arbetar aktivt för att etablera yrkesgruppen återhämtningsterapeuter på den svenska arbetsmarknaden genom bland annat marknadsföring, nätverkande och upprättande av samarbeten. Föreningen är även en mötesplats för att skapa möjlighet till gemenskap, erfarenhetsutbyte och inspiration mellan både diplomerade och blivande återhämtningsterapeuter.

Medlemmarna är föreningen och genom det engagemang som varje medlem bidrar med kan föreningen verka och nå ut med sitt budskap och genom detta uppnå syftet att sprida kunskap om återhämtningsterapi som metod och om återhämtningsterapeut som yrke. Tillsammans gör vi större skillnad!

Föreningen vill bidra till att skapa förutsättningar för att både den enskilda återhämtningsterapeuten och yrkeskåren som helhet når framgång vilket i sin tur gör att klienter med utmattning eller stressrelaterad ohälsa får stöd och vägledning på sin resa till ett bättre mående.  

Stadgar

Här finns organisationens stadgar i sin helhet.